Facebook

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY III EDYCJI PODLASKIEJ SZACHOWEJ LIGI PRZEDSZKOLNEJ

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY III EDYCJI PODLASKIEJ SZACHOWEJ LIGI PRZEDSZKOLNEJ

 

I.   CEL ZAWODÓW:

·         Popularyzacja szachów wśród najmłodszych dzieci oraz podnoszenie umiejętności gry.

·         Umożliwienie rywalizacji sportowej początkującym szachistom oraz zbierania doświadczeń turniejowych.

·         Pożyteczne spędzenie wolnego czasu.

II.        MIEJSCE ROZGRYWEK:

·           SP Nr 9 Białystok ul. Legionowa 7

III. ORGANIZATOR:

·         „Kuźnia Talentów” w Białymstoku tel. 505 181 685

·         Sędzia główny: Piotr Chilkiewicz          

IV. ORGANIZACJA ZAWODÓW:

·         Startują wszyscy chętni wychowankowie przedszkoli z województwa podlaskiego urodzeni w 2012 roku  i młodsi z ograniczeniem ilości miejsc do 125 podczas każdego turnieju (decyduje kolejność zgłoszeń).

·        Klasyfikacja indywidualna prowadzona jest w trzech grupach wiekowych z podziałem na dziewczęta i chłopców:

- D04 – dziewczęta w wieku  lat 4 (urodzone w roku 2014)

- C04 – chłopcy w wieku  lat 4 (urodzeni w roku 2014)

- D05 – dziewczęta w wieku  lat 5 (urodzone w roku 2013)

- C05 – chłopcy w wieku lat 5       (urodzeni w roku 2013)

- D06 – dziewczęta w wieku  lat 6 (urodzone w roku 2012)

- C06 – chłopcy w wieku  lat 6 (urodzeni w roku 2012)

·        Klasyfikacja drużynowa przedszkoli

- Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku

V. SYSTEM GRY:

·        7 rund systemem szwajcarskim.

·        Tempo gry: po 10 minut na całą partię i dodatkowo po 5 sekund na każdy ruch od początku partii.

·        Dziewczęta i chłopcy grają w jednej grupie.

·         Początek gry we wszystkich turniejach o godzinie 10:00 (kojarzenia I rundy będą dostępne od godz. 9.30 przed każdym turniejem, tak aby każde dziecko mogło zająć miejsce bezpośrednio po przybyciu na salę gry).

·         Zapisy do czwartku przed każdym turniejem:

-  wyłącznie poprzez stronę internetową http://www.kuzniatalentow.com.pl/zapisy po opłaceniu wpisowego za pomocą płatności internetowych Tpay oraz poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego z danymi uczestnika turnieju – OBOWIĄZKOWE! (limit miejsc wynosi 125, decyduje kolejność zgłoszeń)

·         Szczegółowe wyniki:

- na stronie „ Kuźni Talentów’’ www.kuzniatalentow.com.pl

- serwis turniejowy http://www.chessarbiter.com      

VI. PROGRAM ZAWODÓW:

·         Zostanie rozegranych 8 turniejów zaliczanych do klasyfikacji końcowej:

 

 

Runda

Data

 

I

13.10.2018

II

10.11.2018

III

2.12.2018

IV

26.01.2019

V

23.02.2019

VI

16.03.2019

VII

13.04.2019

VIII

11.05.2019

 

 

·         W czerwcu 2019 roku nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników końcowych III edycji Podlaskiej Szachowej Ligi Przedszkolnej oraz wręczenie nagród, pucharów, medali i dyplomów w kategoriach indywidualnych i drużynowych.

VII. PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW KOLEJNYCH RUND:

·         Klasyfikacja indywidualna:

- O kolejności zajętych miejsc rozstrzyga liczba zdobytych punktów przez zawodnika.

- W przypadku równej liczby punktów, u dwóch lub więcej zawodników,  decydują kolejno: średni Buchholz, pełny Buchholz, progresja, większa liczba zwycięstw.

·         Klasyfikacja drużynowa:

- O kolejności zajętych miejsc rozstrzyga suma punktów uzyskanych przez najlepszych reprezentantów danego przedszkola (po dwie dziewczynki i dwóch chłopców).

- W przypadku równej liczby punktów, uzyskanych przez dwa lub więcej przedszkola, o kolejności zajętych miejsc decyduje wyższe miejsce  w klasyfikacji indywidualnej.

VIII. KOŃCOWA KLASYFIKACJA LIGI:

·         Klasyfikacja indywidualna:

- We wszystkich grupach prowadzi się klasyfikację łączną dla ośmiu turniejów.

- Na wynik końcowy zawodnika składa się suma sześciu najlepszych wyników.

- Dwa najgorsze rezultaty (siódmy i ósmy) są odrzucane.

- W przypadku równej liczby punktów decydują wyniki odrzucone (siódmy i ósmy) oraz w ostateczności niższa suma miejsc we wszystkich ośmiu rundach.

·         Klasyfikacja drużynowa:

- Do klasyfikacji końcowej zalicza się punkty uzyskane w ośmiu rundach.

- W przypadku równej liczby punktów, uzyskanych przez dwa lub więcej przedszkoli, o kolejności zajętych miejsc decyduje wyższe miejsce  w klasyfikacji indywidualnej.

IX. WPISOWE:

·         Wpisowe od zawodnika w każdej rundzie wynosi 30 zł, od 7 rundy przyjmowane będzie za pomocą płatności internetowych dostępnych na stronie  http://www.kuzniatalentow.com.pl/zapisy do czwartku przed każdym turniejem. Kwota za rezerwację miejsca na turnieju (wpisowe) jest bezzwrotna!

X. NAGRODY INDYWIDUALNE W KOLEJNYCH RUNDACH:

·         Puchary, medale i dyplomy za miejsca I-III, dyplomy, medale i upominki dla wszystkich uczestników.

·         Wręczenie nagród po każdym turnieju.

XI. NAGRODY W KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ III EDYCJI PODLASKIEJ SZACHOWEJ LIGI PRZEDSZKOLNEJ:

·         Klasyfikacja indywidualna we wszystkich grupach:

   - Puchary,  medale i dyplomy za miejsca I-III

·         Klasyfikacja drużynowa przedszkoli:

   - Puchary, medale i dyplomy za miejsca I-VIII

XII. USTALENIA KOŃCOWE:

·        W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry i turniejowe PZSzach i FIDE.

·        Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice/opiekunowie.

.       Obowiązuje zmiana obuwia.

·       Akceptując regulamin uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.

·       Ze względu na to, iż są to rozgrywki przedszkolne, a nie klubowe, zachęcamy zawodników do założenia strojów (koszulek) z logo placówki przedszkolnej, którą reprezentują w czasie ceremonii wręczania nagród.

·      Akceptując komunikat organizacyjny uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych, profilach społecznościowych, w filmach i wywiadach organizatora oraz patronów medialnych i honorowych (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z zawodów). Zdjęcia tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych. Dalsze ich udostępnianie wymaga zachowania integralności - kadrowanie czy obróbka graficzna jest niedozwolona. Publikujący zdjęcia zobligowany jest do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia.

·    Szczegółowe wyniki będą publikowane na stronach:

www.kuzniatalentow.com.pl oraz na facebooku Kuźni Talentów w Białymstoku

·    Planowane terminy kolejnych rund mogą ulec zmianom z powodu innych wydarzeń szachowych lub nieprzewidzianych zdarzeń.

·     Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego komunikatu organizacyjnego.

·        Organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian wynikających z jego potrzeb.

·        Prawo interpretacji postanowień niniejszego komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów (w zakresie przepisów gry).

·        Wszelkie sprawy nieujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga organizator.

·        Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne.

 

Marzena Kurnicka

Kuźnia Talentów” w Białymstoku

 

Do góry