Facebook

O Nas

            „Kuźnie talentów to tajemnicze miejsca. A najbardziej tajemnicze jest w nich to, że pojawiają się bez ostrzeżenia….” - Daniel Coyle

„Kuźnia Talentów” Centrum Kreatywnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży powstała z myślą o dzieciach w wieku 3-13 lat oraz ich rodzicach, w celu stworzenia jak najlepszego środowiska do rozwoju licznych talentów i zainteresowań podopiecznych.

Bardzo zależy nam, aby nasza działalność kojarzyła się wszystkim z przyjazną atmosferą, aby zajęcia nigdy nie były przypadkowe, ale dobrze zaplanowane, bogate w informacje, wręcz „elektryzujące”, intensywne, wymagające i niezwykłe.

Każda wielka i imponująca chwila w dziejach świata jest triumfem czyjegoś zapału.” – Ralph Waldo Emerson

Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane przez nas zajęcia pozalekcyjne odbywały się w lokalizacji dogodnej dla ucznia i dla rodzica, jak najbliżej miejsca zamieszkania.  

W roku szkolnym 2014/2015 nasze zajęcia odbywały się w następujących placówkach:

- SP 7 w Białymstoku

- SP 50 w Białymstoku

- SP 37 w Białymstoku

- ZS nr 2 w Białymstoku

- SP 11 w Białymstoku

- SP w Choroszczy

- Przedszkole Niepubliczne Nr 6 w Białymstok

  „Nauka to nie wypełnianie wiadra, to rozpalanie ognia.” – W. B. Yeats

Korzystając z własnych doświadczeń oraz innych kuźni talentów, z którymi udało nam się spotkać w trakcie wieloletniej pracy w zawodzie oraz podczas zorganizowanych wyjazdów  wakacyjnych, zatrudniamy profesjonalną kadrę nauczycieli-pasjonatów oraz stosujemy wyłącznie sprawdzone, efektywne metody nauczania, w grupach do 15 osób.

„Dziecięce kroczki to królewska droga do umiejętności.” – Daniel Coyle

Natural First Steps® (www.n1s.pl) jest metodą, która powstała w wyniku podjętych prac, zajęć doświadczalnych, przeprowadzonych analiz  oczekiwanych i otrzymanych efektów jak i niezbędnych korekt. Jest dobrze sprawdzoną, rewelacyjną metodą nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.  Nawiązuje ona  do naturalnego w tym wieku sposobu nabywania sprawności - w czasie ruchu, zabawy i pracy.

„Nabierzesz mądrości dzięki swoim błędom” – niemieckie przysłowie.

Naturalność stosowanych przez nas metod polega na wykorzystaniu intuicyjnych mechanizmów uczenia się występujących w bardzo młodym wieku. Do pracy metodą N1S® (NFS®) lektorzy wybierani są zarówno pod względem kwalifikacji jak i cech osobowości.

„Nauczyciel ma wieczny wpływ na ucznia – nigdy nie jest w stanie określić, gdzie kończy się

 jego rola.” – Henry Brooks Adams

Spotkanie dziecka z nauczycielem podczas zajęć nie stwarza wrażenia lekcji, znanej z tradycyjnej szkoły. Prowadzący zajęcia, niejako przewodnik, prowadzi uczniów przez różne prace i zabawy posługując się wyłącznie językiem angielskim.

„Spróbuj ponownie. Popełnij błąd. Popełnij go jeszcze lepiej.”  - Samuel Beckett

Tempo każdego spotkania z dziećmi jest dość dynamiczne i angażuje do pracy wszystkich uczniów.

Dodatkową pomocą przeznaczoną do pracy z dziećmi w domu  jest dołączona do każdego kursu płyta, zawierająca piosenki i słownictwo z lekcji, a także na bieżąco przekazywana rodzicom pisemna informacja o treści lekcji.

„Zawsze uważałem, że – wyłączając głupców – ludzie nie różnią się od siebie zbytnio  

 rozumem, a jedynie zapałem i ciężką pracą.” – Karol Darwin

W okresie wdrażania metody N1S®  oraz po wprowadzeniu jej do ogólnego użytku, rodzice i lektorzy często wymieniali w ankietach ewaluacyjnych następujące zachowania  i osiągnięcia dzieci:

• tęsknią za zajęciami,

• bawią się używając języka obcego, zarówno w trakcie zajęć, jak i poza nimi,

• przeżywają razem z rodzicami satysfakcję ze swoich umiejętności,

• cieszą się uznaniem w gronie kolegów,

• posiadają doskonały start w szkole, gdyż rozpoczynają edukację lingwistyczną rozumiejąc

nauczyciela,

• dają sobie świetnie radę z nauką języka obcego na dalszych etapach edukacji,

• uzyskują pozytywne nastawienie do nauki języka i wiarę we własne możliwości,

• nie doświadczają lęku w związku z nowym, niezrozumiałym słownictwem (dzieci uczone metodą

N1S traktują nieznane pojęcia w języku angielskim podobnie jak w języku polskim).

• opanowują „bez nauki” w ciągu roku szkolnego (8-8,5 miesiąca) średnio około 300 (często ok. 400)

pojęć oraz wiele zazwyczaj stosowanych poleceń.

„Czasami masz ochotę rzucić grę na gitarze i zaczynasz ją nienawidzić. Ale jeśli wytrwasz – Twój wysiłek zostanie nagrodzony.” Jimi Hendrix

W celu dostosowania lokalizacji zajęć do Państwa potrzeb serdecznie prosimy rodziców o wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego w zakładce "Zapisy" z uwzględnieniem preferowanego osiedla lub dzielnicy. Skontaktujemy się z Państwem drogą mailową lub telefoniczną w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia.

Gorąco prosimy również o poinformowanie o naszej działalności swoich znajomych, dzięki czemu zwiększą Państwo szanse na zebranie grupy w wybranej przez siebie lokalizacji.

Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do współpracy:-)

„Nauczyciel to ktoś, kto czyni siebie stopniowo niepotrzebnym.” Thomas Carruthers

 

Do góry