Facebook
Image1\

Strona Główna

Język angielski dla dzieci od 3 - 13 lat

   

                                                                                      

 

 Język angielski dla dzieci 3-7 lat

Natural First Steps® (www.n1s.eu) jest dobrze sprawdzoną, rewelacyjną metodą nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.  Nawiązuje ona  do naturalnego w tym wieku sposobu nabywania sprawności - w czasie ruchu, zabawy i pracy.

 

Naturalność stosowanych przez nas metod polega na wykorzystaniu intuicyjnych mechanizmów uczenia się występujących w bardzo młodym wieku. Do pracy metodą N1S® (NFS®) lektorzy wybierani są zarówno pod względem kwalifikacji jak i cech osobowości.

Spotkanie dziecka z nauczycielem podczas zajęć nie stwarza wrażenia lekcji, znanej z tradycyjnej szkoły. Prowadzący zajęcia, niejako przewodnik, prowadzi uczniów przez różne prace i zabawy posługując się wyłącznie językiem angielskim.

Tempo każdego spotkania z dziećmi jest dość dynamiczne i angażuje do pracy wszystkich uczniów.

Dodatkową pomocą przeznaczoną do pracy z dziećmi w domu  jest dołączona do każdego kursu płyta, zawierająca piosenki i słownictwo z lekcji, a także na bieżąco przekazywana rodzicom pisemna informacja o treści lekcji.

W okresie wdrażania metody N1S®  oraz po wprowadzeniu jej do ogólnego użytku, rodzice i lektorzy często wymieniali w ankietach ewaluacyjnych następujące zachowania  i osiągnięcia dzieci:

• tęsknią za zajęciami,

• bawią się używając języka obcego, zarówno w trakcie zajęć, jak i poza nimi,

• przeżywają razem z rodzicami satysfakcję ze swoich umiejętności,

• cieszą się uznaniem w gronie kolegów,

• posiadają doskonały start w szkole, gdyż rozpoczynają edukację lingwistyczną rozumiejąc

nauczyciela,

• dają sobie świetnie radę z nauką języka obcego na dalszych etapach edukacji,

• uzyskują pozytywne nastawienie do nauki języka i wiarę we własne możliwości,

• nie doświadczają lęku w związku z nowym, niezrozumiałym słownictwem (dzieci uczone metodą

N1S traktują nieznane pojęcia w języku angielskim podobnie jak w języku polskim).

• opanowują „bez nauki” w ciągu roku szkolnego (8-8,5 miesiąca) średnio około 300 (często ok. 400)

pojęć oraz wiele zazwyczaj stosowanych poleceń.

 

 

 Język angielski od 8-13 lat z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

 Zalety wykorzystania tablic interaktywnych w Edukacji:

- Skuteczna, interaktywna i wzbogacona prezentacja -  uczniowie/słuchacze są bardziej zainteresowani lekcją, skupiają uwagę na zagadnieniu, nie muszą sporządzać notatek
- Intuicyjna i łatwa obsługa
- Do pracy z tablicą interaktywną wykorzystującą technologię optyczną, pozycjonowania w podczerwieni lub pojemnościową wystarczy palec lub zwykły wskaźnik/pisak.
- Lepsze wykorzystanie programów multimedialnych, filmów, materiałów dydaktycznych i Internetu  poprzez możliwość  robienia notatek na stopklatkach i zapisywania ich w formie elektronicznej
- Możliwość obserwacji na dużym ekranie,  analizy i natychmiastowego opisu obiektów i zjawisk przez wszystkich uczestników zajęć w tym samym czasie
- Możliwość prowadzenia na żywo pokazów i eksperymentów
- Stały dostęp do informacji  - wszystkie zajęcia prowadzone przy użyciu tablicy interaktywnej mogą zostać zapisane, dzięki czemu mogą być wykorzystane w dowolnej chwili na kolejnych zajęciach, dodatkowo można je umieścić na serwerze szkolnym lub rozesłać uczniom pocztą e-mail

 

 Informacje nt. dni i godzin zajęć oraz wolnych miejsc znajdują się w zakładce Aktualności.

Do góry